Yutaka Nori seaweed for sushi

Out of stock
SKU
YK13003B
5 sheets (11g)
CZK 91.00