Shochikubai Gokai Karakuchi Sake 1.8L 15-16%

In stock
SKU
U3094
CZK 999.00